MUA BẢO HIỂM AN TÂM NHÂN VIÊN

File Excel danh sách mẫu

Hãy tải về và sử dụng file Excel mẫu để nhập danh sách Khách hàng.
Bạn chỉ có thể mua khi nhập đủ và đúng kiểu dữ liệu như file mẫu yêu cầu.

Yêu cầu nhập liệu gói An tâm nhân viên
  • Tên địa danh: Ghi rõ Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã và viết hoa tất cả chữ cái đầu trừ "Thành phố", "Thị trấn". Ví dụ: Thành phố Hà Nội, Tỉnh Ninh Bình, Quận Cầu Giấy, Phường Ngọc Thụy, Thị trấn Thanh Chương,...
  • Thành phố trực thuộc Tỉnh: Ở cột Tỉnh/Thành phố ghi tên Tỉnh, ở cột Quận/Huyện ghi tên Thành phố.
Tải file Excel